Elektoonikaromude ja pakendite vastuvõtt ning käitlemine

 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 376 on alates 13. augustist 2005 kõikidele elektri- ja elektroonikaseadmeid müüvatele ettevõtetele pandud kohustus teostada kasutuks muutunud seadmete tagasivõttu tarbijailt. Kohustuse ulatus sõltub sellest, kas müügikohast 10 km raadiuses asub elektroonikaromude kogumiskoht, või mitte:

  • Juhul kui müügikohast 10 km raadiuses on elektroonikaromu kogumiskoht, siis on turustaja kohustatud jäätmevaldajalt tasuta vastu võtma arvulise vastavuse alusel turule lastava seadmega sama liiki ja otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu.
  • Juhul kui müügikohast 10 km raadiuses ei ole elektroonikaromu kogumiskohta, siis peab turustaja füüsiliselt isikult tasuta tagasi võtma turustatava seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu, sõltumata sellest, kas see füüsiline isik on soetanud või soetab turustajalt samalaadse seadme.

Elektroonikaromude kogumine

MTÜ (tel 648 4335) ja MTÜ Eesti Elektroonikaromu (tel 633 9244).

Eesti Elektroonikaromu opereerib üleriigilist EE-seadmete kogumisvõrku. EE-seadmete tarbijad saavad oma elektroonikaromud kogumispunktidesse ära anda TASUTA. Kõik Kodutehnika kogumist Eestis korraldavad Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus kogumispunktides kokkukogutavad elektroonikaromud suunatakse edasisse käitlusesse ning taaskasutusse vastavalt õigusaktides sätestatud korrale.

Kogumispunktides tasuta vastuvõetavate seadmete nimekirja kuuluvad:

  • suured kodumasinad (külmikud, pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid jms);
  • väikesed kodumasinad (tolmuimejad, õmblusmasinad, röstrid, kellad, kaalud, kohvimasinad jms);
  • kodused IT & telekomseadmed (personaalarvutid, sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid, automaatvastajad, printerid jms);
  • tarbeelektroonikaseadmed (raadiod, televiisorid, videokaamerad, magnetofonid, muusikariistad jms);
  • luminofoorlampide valgustid ja sirged luminofoorlambid, kompaktlambid;
  • elektritööriistad (va. tööstuslikud);
  • elektrilised mänguasjad;
  • seire ja valveseadmed (suitsuandurid, kütteregulaatorid, termostaadid jms)

Patareid, akud, kemikaalid jt ohtlikud olmejäätmed

Ohtlikud jäätmed tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunktidesse, anda üle ohtlike jäätmete kogumisringi käigus või anda üle ohtlike jäätmete käitlusluba omavale ettevõttele.

Jäätmeseadusest tulenevalt on ka patareide tootjad kohustatud kasutatud patareid tasuta tagasi võtma müügikohtade kaudu, varustades turustajat kogumiseks vajaliku kogumismahutiga. Sellest lähtuvalt  peavad kõik patareide müügikohad (kauplused, kioskid jne) tasuta tagasi võtma kasutatud patareid sõltumata sellest, kas ostetakse uusi patareisid või mitte.

Kogumispunktidega saab tutvuda siin

Pakendite tagastamine avalikesse kogumiskohtadesse või otse ettevõtjale

Erinevate avalike pakendijäätmete punktidega saab tutvuda lehel kuhuviia.ee. Tarbija saab valida endale lähima kogumispunkti, kuhu saab pakendeid tagastada.

Lisaks on võimalik pakendid tagastada ka otse ettevõtjale. Soovist pakend tagastada kauba üleandmisel peab klient FEBi teavitama kauba tellimisel. Pakendite tagastamine on kliendile alati tasuta.