Garantii info

AS-is FEB müüdava kauba tootmisvigade kohta esitatud pretensioonid lahendatakse koostöös kaubamärgi esindaja ja tootjaga.

Kaubamärkide garantii esindajate kohta saate informatsiooni AS FEB kontaktnumbril 6548500 või feb@feb.ee.

Seadmete ja materjalide kasutamisel tuleb kinni pidada kasutusjuhenditest (kasutustingimustest). Ostjal on õigus esitada pretensioon tootmisvigade kohta kahe aasta jooksul kauba ostmisest. Pretensiooni esitamisel on aluseks ostudokument (arve, kassatšekk).

Kui ostja esitab kauba kohta pretensiooni ja selgub, et tegemist ei ole tootmisveaga, korvab ostja kõik pretensiooni lahendamisega seotud kulud (transport, töö, remondimaterjalid, ekspertiisikulud, jne.) vastavalt kehtivale hinnakirjale.

  • Transpordikulu: Tallinnas 22,80 eurot/ tund, väljaspool Tallinna lisandub 0,45 eurot/km (hind sisaldab 20% käibemaksu).
  • Spetsialisti töö: 11,52 eurot/tund (hind sisaldab 20% käibemaksu).
  • Ekspertiisitasu vastavalt eksperdi arvele. 

Kaubamärgi esindajad: